Partners

“Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste

coöperaties van België. We brengen mensen, middelen en

organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en

realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren

in welvaart en welzijn.”

Meer weten? Surf naar www.cera.coop