Historiek

Op 1 juli 2020 stopte het stadsbestuur van Borgloon met het beheer van het parochiecentrum, gelegen in de Kasteelstraat tegenover de St-Vedastuskerk.

Dit betekent dat de deuren definitief gesloten werden en er geen activiteiten meer mogen plaatsvinden: geen toneelvoorstellingen meer, geen repetities meer van de fanfare. Voor particulieren en andere verenigingen was het parochiecentrum al enkele jaren niet meer beschikbaar. 

De Stad Borgloon nam in 2011 de erfpacht over met als doel te investeren om het parochiecentrum te vernieuwen en noodzakelijke werken uit te voeren, die de toenmalige vzw “Parochiecentrum Hoepertingen” niet kon verwezenlijken wegens financiële redenen. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat er sinds die tijd weinig tot niets werd geïnvesteerd in deze accommodatie van Hoepertingen

Van oudsher heeft het parochiecentrum een sociale ontmoetingsfunctie. Denken we hierbij bv. aan de toneelvoorstellingen, talloze muziekopvoeringen, schoolfeesten, halteplaats bij wandelingen, vogelshow, eetfestijnen, enz. 

In zijn functie als eigenaar bood het Bisdom Hasselt de mogelijkheid aan de dorpsgemeenschap en/of lokale verenigingen om het beheer verder te zetten en het parochiecentrum als ziel van het dorpsleven terug nieuw leven in te blazen. 

Na overleg met het Bisdom hebben enkele enthousiaste leden van de plaatselijke fanfare Hoop in de Toekomst samen de vzw De Golmeerzouw opgericht.  

Zij geloven voor 100 %  in een toekomst voor de parochiezaal als sociale ontmoetingsruimte en wensen een initiatief te ontwikkelen voor het behoud en een kleinschalige renovatie van het gebouw om aan de wettelijke bepalingen te blijven voldoen. De vzw De Golmeerzouw kreeg de erfpacht in handen voor de komende 30 jaar.

Waarom deze naam ? De Golmeerzouwbeek is een zijbeek van de Herk en loopt door een groot stuk van Hoepertingen. De Parochiezaal staat ook geklasseerd als bouwkundig vastgesteld erfgoed als deel van “Kasteel van Hoepertingen”. 

Samen kunnen we er opnieuw een aangename ontmoetingsplek van maken en terug faciliteiten bieden aan de dorpsgenoten en het verenigingsleven voor culturele activiteiten, ontmoetingen en een gezellig samenzijn.

Hoepertingen rekent op jou!